Sebastian Carlström | 2020-04-03 |

Synliggör din e-handel med hjälp av SEO

96% av svenskarna googlar och 71% av konsumenterna uppger Google/sökmotorer som ganska eller mycket viktig källa innan e-handelsköp. Därmed kan vi konstatera att sökmotorsoptimering (SEO) är ett av de absolut viktigaste verktygen för e-handlare.

SEO är omgärdat av teknisk jargong och branschlingo och kan därmed uppfattas som komplicerat och svårt – framförallt för nybörjare. De följande 5 tipsen nedan är dock förhållandevis enkla och därmed lämpliga för de allra flesta.

Inledningsvis är det viktigt att slå fast att SEO är en långsiktig process – vill du ha snabba resultat så rekommenderas fr.a. sökmotorsannonsering (SEA) såsom Google Ads. Jag menar dock att Google är en såpass viktig kanal att sökoptimering bör ses som den nya standarden.

1. Koppla rätt verktyg
Två oumbärliga gratisverktyg är Google Analytics och Google Search Console. Det förra är ett analysverktyg som samlar in b.la. förvärvs-, målgrupps- och konverteringsdata från din e-handel. Analytics är förhållandevis lättnavigerat och det är enkelt att lära sig grunderna. Det senare är ett verktyg som låter dig förstå hur din e-handel presterar på Google och som erbjuder dig flera möjligheter att förbättra din sökposition. 

2. Sökordsanalys
Vi behöver även veta vilka sökord som är rätt för vår webshop. Ex. vilka sökord använder våra kunder? Låt oss säga att vi säljer sneakers. Genom verktyg som Keyword Tool, Ubersuggest och sökordsplaneraren i Google Ads så ser vi snart att sökordet ”sneakers” har en stor sökvolym. Vi behöver också slå fast vilka sökord som passar ihop med våra produkter. Säljer vi ex. vita sneakers eller sneakers för damer så kan vi konstatera en adekvat sökvolym. En sökordsanalys bör dock också beröra huruvida vi har en reell möjlighet att uppnå en bra position på Google med våra utvalda sökord. Söktermen (dvs. användarens exakta ord) ”sneakers” har förvisso en respektabel sökvolym, men konkurrensen om sökordet är troligtvis för svår för de allra flesta. Säljer vi dock ”vita sneakers för damer” så har vi fortfarande en rejält tilltagen sökvolym men med lägre konkurrens. Att tänka ett steg längre och med ett s.k. long-tail ”tänk” är ofta en bra utgångspunkt – och något som många missar!

En annan sak som många missar i sin sökordsanalys är att inte bara fastställa ett primärt sökord – det som vi vill få en topposition på – utan även sekundära sökord och synonymer. Dessa söktermer är mycket viktiga eftersom de utöver att dra in long-tailtrafik även bidrar till att ge din sida expertis och auktoritet – vilket Googles algoritmer lägger stor vikt vid!

3. Grundläggande textoptimering
När vi väl har valt ut relevanta och realistiska sökord så behöver vi applicera sökorden på vår webbplats så att sökmotorernas algoritmer kopplar samman sökordet med just vår sida.

Att skriva SEO-anpassade texter är en konstform… men ofta kommer man långt på vägen om man följer dessa grundläggande instruktioner:

  • Välj ut ett primärt sökord/sida.
  • Varje sida/produkttext ska vara minst 200 ord långa.
  • Ditt primära sökord ska vara med i sidtiteln (helst ≤50 tecken), i huvudrubriken (H1) och i textens inledande del. Upprepa även det primära sökordet i den löpande texten men med måtta – ca. 2-4 gånger på en sida med 200 ord. I framförallt produkttexter kan detta vara en utmaning men här kommer våra sekundära sökord och synonymer väl till användning.
  • Kom ihåg att skriva säljande! Det primära syftet med din text är att driva konverteringar.
  • Optimera även meta beskrivningen (meta description) – det lilla textstycket som visas under rubriken i sökresultatet. En meta beskrivning ska vara säljande, innehålla ditt primära sökord och gärna ett sekundärt också – söktermen som din potentiella kund använde fetmarkeras nämligen i sökresultatet, vilket förbättrar klickfrekvensen (CTR) – och inte vara längre än 156 tecken. Slutligen ska varje sida ha en unik meta beskrivning. 

4. Sitemap så att sidan indexeras
En sitemap är en webbplatskarta som hjälper sökmotorer såsom Google att genomsöka (indexera) din sida. Filen innehåller information om tillgängliga sidor, bilder m.m.

Ofta indexerar Google åtminstone en del av din sida även utan en sitemap men det är ett mycket bra verktyg om du har en förhållandevis stor webbplats (ca. ≥500 sidor), om webbplatsen är ny, eller om din interna länkstruktur inte är väl underbyggd. Vår erfarenhet är att alla sidor tjänar på en sitemap, som dessutom enkelt och smidigt laddas upp i Google Search Console.

5. Google Ads för att ta fram sökord som konverterar
Det kanske förvånar somliga men Google Ads är ett utmärkt SEO-verktyg!

En väl underbyggd sökordsanalys ger en kvalificerad gissning av vilka sökord som konverterar – men då SEO är en långsiktig process så kan Google Ads ge snabba svar på vad som verkligen presterar i praktiken. Om Google Analytics är korrekt påkopplat kan vi spåra resultatet (ex. försäljningar) på webbplatsen och därmed testa sökord. Ex. genom att mäta söktermernas CTR, utvärdera hur besökare som kom in på webbplatsen genom olika sökord agerar och vilka ingångar som leder till konverteringar.

Dessutom finns det tydliga synergieffekter mellan SEO och SEA – så vårt avslutande tipps är därför att kombinera båda för en effektiv helhet!


Redcarpet är en digital marknadsföringsbyrå i Alingsås som hjälper företag att avancera sin digitala marknadsföring och närvaro över hela Sverige. Besök deras hemsida här

Läs mer:


Rubriker: Tips, SEO, Gästblogg