Johanna | 2021-06-03 |

Nya momsregler för handel till andra EU-länder

Från och med 1 juli 2021 gäller nya momsregler för dig som säljer varor eller tjänster till andra EU-länder än Sverige. Här går vi igenom vad som gäller och vad du behöver tänka på.

Kort och gott får du som säljer till andra EU-länder och överskrider tröskelvärdet ett enklare förfarande gällande din momshantering. I stället för att behöva hålla koll på och följa upp momsreglerna i respektive EU-land kan du sköta allt via en och samma e-tjänst, nämligen OSS. Skatteverket sköter resten och du slipper merarbetet.

MOSS och OSS – vad är det?

För de verksamheter som faller inom ramen för elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster samt radio- och tv-sändningar finns en e-tjänst som Skatteverket tillhandahåller, kallad MOSS. MOSS är en förkortning av Mini One Stop Shop. Genom MOSS sköter dessa verksamheter sin momsredovisning via ett och samma ställe och slipper på så vis vara momsregistrerade i varje EU-land som de säljer sina varor eller tjänster inom. 

I och med att momsreglerna ändras 1 juli ersätts MOSS av en ny e-tjänst, nämligen OSS (One Stop Shop). OSS fungerar på liknande sätt som MOSS, med skillnaden att tjänsten är tillgänglig för alla verksamheter som omfattas av de nya momsreglerna och inte bara de som säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller radio- och tv-sändningar.

Ändrade regler och nytt tröskelvärde

Fram till 1 juli 2021 behöver de verksamheter som inte har tillgång till MOSS vara momsregistrerade i varje EU-land där de säljer varor eller tjänster. I och med de nya momsreglerna ändras detta och hela förfarandet förenklas. Förutsatt att den totala summan av försäljningen till andra EU-länder överstiger det nya tröskelvärdet på 99 680 kr exklusive moms per kalenderår kan du som e-handlare sköta din momsredovisning via den nya e-tjänsten OSS. Observera att tröskelvärdet gäller för din sammanlagda försäljning i samtliga EU-länder som du säljer inom, värdet är alltså inte 99 680 kronor per land utan totalt. Når din verksamhet inte upp till tröskelvärdet krävs fortsatt en momsregistrering i respektive land som ni säljer varor eller tjänster till.

När du registrerat din verksamhet i OSS vidarebefordrar Skatteverket dina deklarationsuppgifter till den myndighet som ansvarar för moms och skatt i respektive land där kunden bor som köpt dina tjänster eller varor. 

Registreringen till OSS öppnade 1 april i år, med andra ord kan och bör du registrera dig så snart som möjligt om du inte redan gjort det.

Inställningar att göra i Abicarts plattform

Vår plattform har alltid stött moms per land, men för att dubbelkolla så att allt är i sin ordning gör du så här:

  1. Gå till Inställningar > Moms > Allmänt. Här ställer du in att dina priser ska matas in exklusive moms.
  2. I stycket vid moms per leveransland aktiverar du de länder där du vill sälja dina varor eller tjänster, samt fyller i respektive lands momssats. Dessa inställningar blir globala inställningar och läggs sedan automatiskt på alla dina produkter i din webshop.
  3. Om du behöver göra specifika ändringar kan du göra det på produktnivå i efterhand.

Läs mer hos Skatteverket

Mer information om de nya momsreglerna finns på Skatteverkets webb, där du också hittar anmälan till OSS

Lycka till och hör gärna av dig till oss om du har funderingar eller frågor!

Läs mer:


Rubriker: Hjälpcenter, Abicart, Tips