Stora bilder är den vanligaste anledningen till att hemsidor laddar långsamt. Inte bara skapar detta irritation hos...